بایگانی اسفند ۱۳۸۷ :: گاه نوشت یک خانم معلم

  گاه نوشت یک خانم معلم


۳ مطلب در اسفند ۱۳۸۷ ثبت شده است

نیایش

خانم معلم | سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۷، ۰۲:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر
خدایا!


رحمتی کن تا ایمان نام و نان برایم نیاورد
و قوتم بخش تا نانم و حتی نامم را در خطر ایمان افکنم
تا از آن ها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند،
نه از آن ها که پول دین را می گیرند و برای دنیا کار می کنند... 4/12/87
دکتر شریعتی
  • خانم معلم

من دیگر ناله نمی کنم

خانم معلم | سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۷، ۰۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر
نه...
من دیگر ناله نمی کنم ، قرنها نالیدن بس است
می خواهم فریاد بزنم!
اما اگر نتوانستم ، سکوت می کنم
خاموش بودن بهتر از نالیدن است ... 4/12/87
  • خانم معلم

انسانها را دوست بداریم

خانم معلم | سه شنبه, ۶ اسفند ۱۳۸۷، ۰۱:۵۸ ق.ظ | ۱ نظر
از انسانها غمی به دل نگیر؛

زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند

زیرا به خود

و به عشق خود

و به حقیقت خود شک دارند؛

پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند...! 4/12/87

  • خانم معلم